Kamnoseštvo Janez Milek s.p. TRR: 02054-0253469092 Davčna številka: 66024480